реакция нитрования алканов

реакция нитрования алканов